ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Nadmorská výška: 813 m n.m.
Počet obyvateľov: 426
Rozloha: 699 ha

Vybavenosť obce:
kanalizácia
vodovod
plynofikácia

obchod a služby
reštauračné zariadenia
ubytovacie zariadenia
zdravonícke zariadenia

predškolské zariadenia
školské zariadenia
športovo-rekreačné zariadenia

Vzdialenosť od:
Levoča - 16 km
Nižné Repaše - 3 km
Vyšné Repaše - 4,5 km